سرویس‌ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه‌گذاری قطره‌ای

⚡️💎 سرویس های انفجاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
⚡️🔥 بازدید تک پست تلگرام [ استارت آنی - فوق سریع]
507
50 / 100000
27
⭐ بازدید IGTV  [ سریع ]⚡️
1261
100 / 100000
28
⭐ بازدید ویدیو + ایمپرشن اینستا [ آنی _ فوق سریع ] ⚡️
2405
100 / 5000000
29
بازدید ویدیو از اکسپلور  + ایمپرشن [ واقعی ]
5044
100 / 2000000
30
لایک خارجی کیفیت متوسط  [ تحویل فوق سریع ]
13000
50 / 5000
34
⭐ فالوور واقعی میکس ایران . عرب  [ استارت آنی _ فوق سریع ]  ⚡️
27950
100 / 7000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
38
لایک فیک خارجی [ آهسته - ریزش زیاد ] 
7670
50 / 10000
39
 لایک مخصوص IGTV [ ریزشی ]
10140
100 / 10000
40
لایک خارجی کیفیت خوب  [ سرعت آهسته ] 
10400
50 / 2000
41
✅ لایک خارجی کیفیت خوب [ تکمیل آهسته ]
14300
50 / 15000
42
لایک ویدیو ریل اینستاگرام [ Reel ] ⚡️💧⭐🔥
16510
50 / 10000
43
لایک  ایرانی کیفیت خوب  [ سرعت متوسط ]
20800
100 / 8000
44
لایک خارجی [کیفیت عالی ] [ بدون ریزش]
23400
100 / 10000
45
لایک خارجی کیفیت عالی [  کاربران واقعی _ سریع ] ⚡️💎
23530
100 / 10000
46
لایک ایرانی کیفیت بسیار خوب  [ استارت سریع ] ⚡
26000
100 / 20000
47
♻️ لایک ایرانی [ کیفیت بسیار عالی ] [ استارت سریع ]
32500
100 / 30000
48
لایک خارجی کیفیت عالی [فوق سریع - ریزش کم ] 💧🔥🔥
34450
100 / 10000
49
💎 لایک ایرانی 100% واقعی [ سرور اختصاصی جدید ]🔥
39000
50 / 4000
50
♻️ لایک ایرانی - پاپ آپ [کاربران واقعی] [ سرویس ویژه ]
50700
50 / 5000
51
لایک پست از اکسپلور ایرانی واقعی ⚡💎⭐
180700
50 / 10000

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
52
فالوور فیک خارجی1 [ آهسته | ریزش زیاد ] توضیحات را بخوانید
9750
500 / 4000
53
فالوور فیک  [ افزایش رنک | ریزشی ] توضیحات را بخوانید
11570
200 / 2000
54
فالوور خارجی کیفیت متوسط [ دارای ریزش ]
15600
200 / 3000
55
فالوور خارجی کیفیت خوب [ریزش کم ] [ سرعت متوسط ]  
24050
50 / 25000
56
فالوور ایرانی کیفیت پایین [ 40 % هدیه ]
27950
100 / 10000
57
⭐ فالوور میکس ایران. عرب [ ریزش کم ] [ استارت آنی _ فوق سریع ]  💎 ⚡️
28535
100 / 7000
58
فالوور ایرانی کیفیت خوب [ + 10 درصد هدیه ]💎
41600
100 / 10000
59
فالوور ایرانی کیفیت عالی [ سریع+ 15 % فالوور هدیه] 💎⚡
49400
100 / 20000
60
♻️ فالوور خارجی کیفیت عالی [30 روز ضمانت جبران ریزش ] [ سریع ] 
54600
10 / 100000
61
فالوور ایرانی کیفیت عالی [ سرعت بالا _ اجباری ]💎⚡
65000
200 / 15000
62
فالوور ایرانی فعال [ لایک زن ]  کیفیت عالی ⚡️💎
84500
100 / 50000
63
♻️ فالوور ایرانی [ کیفیت عالی ] [ 15 روز ضمانت جبران ریزش]💎
91000
100 / 4000
64
فالوور ایرانی [ کیفیت عالی ] پاپ آپ ارسالی 💎
409500
1000 / 1000

⭐ فالوور و لایک ایرانی [ جدید - ارزان قیمت ]💎 ⚡️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
31
لایک ایرانی کیفیت متوسط [سرعت آهسته ]
14950
100 / 10000
32
لایک ایرانی کیفیت عالی [ 30 % هدیه  ]⚡️⭐🔥
20800
100 / 20000
33
لایک ایرانی - مخصوص IGTV [ کیفیت عالی ]
22100
100 / 20000
35
فالوور ایرانی کیفیت پایین [ 40 % هدیه ]
27950
100 / 10000
36
فالوور ایرانی  [ کیفیت خیلی خوب ]💧⭐🔥
33800
100 / 10000
37
فالوور ایرانی کیفیت عالی [ 20 % هدیه ] [استارت آنی ]⚡️⭐🔥
36400
100 / 20000

بازدید پست IGTV / لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
بازدید IGTV سرور 1  [ سرعت آهسته ] 
910
1000 / 10000000
87
بازدید IGTV سرور 2 [ استارت آنی _ سریع ] ⚡️
1235
100 / 100000
88
⭐ بازدید ایرانی IGTV اینستاگرام [ واقعی ]
1677
200 / 100000
89
بازدید IGTV + ایمپرشن [ سریع ] ⚡️⚡️🔥
2210
200 / 10000000
90
 لایک مخصوص IGTV [ریزشی ]
10270
50 / 10000
91
بازدیدکننده لایو اینستاگرام حضور تا پایان [سرور فعال] [سریع]
650000
20 / 20000

بازدید استوری اینستاگرام / Impression / Save / Reach

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
92
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام  [Video/Post] - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 ⚡
1157
25 / 250000
93
سیو اینستاگرام - Save
1235
50 / 15000
94
سیو اینستاگرام - Save  [ واقعی ] ⚡️
2210
100 / 20000
95
⭐ سیو اینستاگرام - Save [ فوق سریع ] [ واقعی ] ⚡️💧🔥
3250
100 / 15000
96
بازدید پروفایل اینستاگرام [ واقعی ] [سریع]
4485
100 / 5000000
97
ایمپرشن اینستاگرام [ سریع ]
4550
100 / 1000000
98
بازدید استوری آخر  [فقط یوزر نیم وارد کنید]
4550
50 / 15000
99
بازدید استوری پست آخر [ سریع ]
6370
20 / 30000
100
بازدید کلیه استوری ها [فقط یوزر نیم وارد کنید]
6435
10 / 20000
101
⭐ بازدید کلیه استوری ها [پیشنهادی] [ واقعی _ سریع ]⚡️🔥
7670
100 / 20000
102
ریچ اینستاگرام [مخصوص ویدیو ] [سریع]
26000
100 / 30000
103
ریچ اینستاگرام [مخصوص عکس ] [سریع]
32500
100 / 30000
104
بازدید های لایت - Highlights Views [همه پست ها ]
54600
40 / 300000
105
افزایش نظر سنجی استوری [30K-ظرفیت]
273000
20 / 30000

کامنت اینستاگرام / ارسال دایرکت / منشن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
106
⭐ لایک کامنت اینستاگرام
52052
20 / 10000
107
کامنت ایرانی رندوم [ بسیار آهسته ]
76700
50 / 2000
109
 منشن اینستاگرام [ فالوور های پیج هدف ]
193700
1000 / 20000
108
منشن کاربران اینستاگرام زیر پست شما [ کاربران اختیاری ]
193700
1000 / 5000
110
کامنت دلخواه اینستاگرام  [متن اختیاری]
262080
10 / 1000
111
⭐کامنت اینستاگرام خارجی [ متن اختیاری ] سرور 2
393120
10 / 200000
112
کامنت اینستاگرام خارجی [ متن اختیاری ] [ از پیج های کشور هند ]
403000
1 / 500
113
کامنت دلخواه اینستاگرام [متن اختیاری] سرور 1
416000
10 / 10000
114
کامنت اینستاگرام [متن اختیاری ] [ از پیج های کشور چین ]
457600
5 / 2000
115
کامنت اینستاگرام با اکانت های ایرانی [ متن اختیاری ] ⚡️⭐🔥
461500
10 / 1000

ریل اینستاگرام - Instagram Reel

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
123
بازدید ویدیو ریل [ فوق سریع ] [ نامحدود ] ⚡️⚡️💧⭐🔥
1157
250 / 500000000
124
سیو ریل ایسنتاگرام Reel Save [ سریع ]
1625
20 / 100000
125
ایمپرشن ریل + ریچ + بازدید پروفایل [ مخصوص Reel ]
7800
25 / 250000
126
لایک ریل اینستاگرام [خارجی] ⚡️💧⭐🔥
14300
50 / 10000

ممبر تلگرام - Telegram Member

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
137
ممبر اد اجباری کانال - ایرانی کیفیت خوب
19500
1000 / 10000
138
ممبر اد هیدن کانال - ایرانی کیفیت خوب
19500
1000 / 5000
139
ممبر ایرانی واقعی گروه - اد اجباری
24050
1000 / 200000
140
⭐ ممبر ایرانی کانال - اد اجباری قفلی [ظرفیت 10 کا ]
27950
1000 / 1000
141
ممبر ایرانی گروه کیفیت عالی - اد اجباری
28600
1000 / 5000
142
♻️ ممبر ایرانی کانال تلگرام  [ استارت آنی ] ⚡️⚡️
46800
1000 / 3000
143
♻️ ممبر ایرانی گروه تلگرام  [ استارت آنی ]⚡️⚡️
50700
1000 / 5000
145
ممبر کانال / گروه [کشور آمریکا ]
71500
500 / 15000
144
ممبر کانال / گروه [کشور روسیه]
71500
500 / 10000
146
ممبر پاپ آپ تضمینی کیفیت متوسط
115700
1000 / 3000
147
ممبر ادد اختیاری کانال کیفیت عالی - پاپ آپ تضمینی 💎
149500
1000 / 10000
148
اجاره ممبر پروکسی [ 1 ساعت ]
461500
1 / 1

بازدید تلگرام - Telegram View

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
149
سین تک پست کانال سرور 1 [ استارت آنی ]
507
50 / 100000
150
سین تک پست کانال سرور 2 [ سریع]
650
100 / 70000
151
بازدید تک پست کانال 3 [ پست عادی و صوتی]⚡️⚡️
1950
100 / 500000
152
سین برای 5 پست آخر کانال (ارسال آنی)
5200
100 / 200000
153
سین برای 10 پست آخر کانال (ارسال آنی)
6500
100 / 25000
154
سین برای 20 پست آخر کانال (ارسال آنی)
10400
100 / 25000
155
سین برای 50 پست آخر کانال (ارسال آنی)
18200
100 / 15000
156
سین برای 100 پست آخر کانال (ارسال سریع)
26000
100 / 15000
157
بازدید خودکار 5 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
227500
100 / 5000000
158
بازدید خودکار 10 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
377000
100 / 300000

بازدیدکننده واقعی سایت از گوگل Google

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
248
بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ20 ثانیه حضور]
16380
1000 / 100000
249
بازدید کننده گوگل [ظرفیت-100K] [ِ افزایش رنک ویدیو ]
19656
1000 / 100000
250
بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ80 ثانیه حضور]
39312
1000 / 100000
252
بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [از منبع موبایل - 20 ثانیه حضور]
45864
1000 / 100000
251
بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ140 ثانیه حضور]
45864
1000 / 100000
253
بازدید کننده گوگل [ظرفیت-100K] [ِ200 ثانیه حضور]
58968
1000 / 100000

لایک خارجی اینستاگرام [ کشورهای مختلف ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
🇮🇳 Instagram Likes [INDIA]
22997
50 / 2000
66
🇹🇷 Instagram Likes [REAL - TURKEY - FEMALE]
33553
20 / 2000
67
Instagram - Likes | Russia | Max 100k
39208
50 / 2000
68
Instagram - Likes | USA | Max 10k
61074
50 / 3000
69
🇹🇷Instagram Likes + Impressions [TURKEY] 💧
67483
20 / 100000
70
🇮🇷Instagram Likes [IRAN] [REAL]
87464
50 / 10000
71
Instagram Likes [REAL - ARAB]
91988
50 / 10000
72
🇸🇦🇮🇷Instagram Likes [ARAB - IRAN MIX] [SUPER REAL]
98397
50 / 10000
73
🇷🇺Instagram Likes + Impressions [RUSSIAN] 💧🔥♻
111592
50 / 200000
74
🇧🇷Instagram Likes [BRAZIL] 💧
130065
25 / 25000
75
🇨🇳Instagram Likes [CHINA]
131196
10 / 2000
76
🇰🇷🇰🇵Instagram Likes [Korea] [REAL] + Impressions + Reach
721578
10 / 10000

بازدید پست ویدیویی اینستاگرام / ایمپرشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
77
بازدید ویدیو  [ سرعت بسیار آهسته ] توضیحات سرویس را بخوانید
520
1000 / 1000000
78
بازدید ویدیو [ سرعت آهسته ] 
975
1000 / 1000000
79
🔥 بازدید ویدیو - استارت آنی  [ 30 % هدیه ]
1560
1000 / 1000000
80
بازدید ویدیو اینستا + ایمپرشن [واقعی]
1755
500 / 10000000
81
⭐ بازدید ویدیو + ایمپرشن [ آنی _ فوق سریع  ] ⚡️
2405
100 / 5000000
82
 بازدید ویدیو + ایمپرشن + ریچ + بازدید پروفایل [میکس] [سریع]
3250
100 / 10000000
83
بازدید پروفایل اینستاگرام توسط کاربران واقعی [تحویل سریع ]
4030
100 / 5000000
84
بازدید خودکار پست اینستاگرام [ زمان بندی شده ]
4160
100 / 50000000
85
بازدید ویدیو از اکسپلور  + ایمپرشن [ واقعی ]⚡💎⭐
5005
100 / 2000000

مجموعه کامنت های ایرانی [ جدید ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
116
⭐ کامنت فارسی رندوم [ عموما تعریف و تمجید ]
63700
10 / 2000
118
مجموعه کامنت تبریک تولد
89700
5 / 40
120
مجموعه کامنت تبریک عمومی
89700
5 / 40
117
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی ویدیویی جالب
89700
5 / 40
122
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
89700
5 / 40
121
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
89700
5 / 40
119
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
89700
5 / 40

⭐ سرویس های خودکار و هوشمند اینستاگرام [ جدید ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
بازدید خودکار ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن
2275
200 / 10000000
128
ایمپرشن خودکار + ریچ + بازدید پروفایل اینستاگرام
4550
200 / 5000000
129
ایمپرشن خودکار اینستاگرام
4940
100 / 1000000
130
بازدید ویدیو + ایمپرشن خودکار از منبع [ اکسپلور - هوم - لوکیشن - پروفایل ]
6500
100 / 10000000
131
سیو خودکار پست اینستاگرام
11050
100 / 5000
132
لایک خودکار اینستاگرام [کیفیت خوب ] 💧🔥
36400
50 / 150000
133
لایک خودکار اینستاگرام [کیفیت فوق عالی ] 🔥🔥
52000
100 / 45000
134
بازدید خودکار استوری اینستاگرام [ 30 روزه ]
845000
500 / 10000

♛ کلاب هاوس - Clubhouse 🔥🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
135
فالوور کلاب هاوس [بدون ریزش] [کیفیت عالی ]💧⭐🔥
78000
50 / 20000
136
پکیج بازدید روم کلاب هاوس [100 بازدید کننده ]🔥
240500
1 / 1

سرویس های یوتیوب - Youtube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
159
بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 1 الی 30 ثانیه ]
37700
1000 / 5000000
160
لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 3 [ جدید ] ⚡️🔥
47450
50 / 30000
161
لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 2 [ سریع ] ⚡️🔥⭐
49270
50 / 20000
162
بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 15 الی 30 ثانیه ]
49400
1000 / 10000000
163
بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 30 ثانیه الی 4 دقیقه ]
50700
100 / 10000000
164
شیر پست یوتیوب [ Share ] ⚡💧⭐
58500
500 / 150000
165
♻️ لایک ویدیو یوتیوب 1 [ ضمانت جبران ریزش جدید ]
65000
50 / 20000
167
♻️ بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 20 - 40 ثانیه ] [ضمانت جبران ریزش]
71500
1000 / 100000000
166
⭐ لایک ویدیو یوتیوب _ استارت سریع [ 20 % هدیه ]
71500
20 / 100000
168
بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 1 الی 4 دقیقه ]
74100
1000 / 1000000000
169
واچ تایم یوتیوب [ WATCHTIME] 🔥
102700
100 / 2000
170
♻️ لایک ویدیو یوتیوب 2 [ ضمانت جبران ریزش جدید ] ⚡️🔥
102700
20 / 100000
171
بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 2 الی 15 دقیقه]  🔥🔥
110500
500 / 100000000
172
⭐ سابسکرایب یوتیوب [جذب کاربران کاملا واقعی از طریق ADS ]
206700
50 / 25000
173
دیس لایک یوتیویب  [ DisLikes ] 
297700
100 / 400000
174
کامنت یوتیوب [ متن دلخواه شما ] سرور 1
325000
10 / 10000
175
کامنت یوتیوب [ متن دلخواه شما ] سرور 2
390000
10 / 5000

سرویس های توییتر - Tiwteer

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
176
بازدید ویدیو توییتر [ سرعت متوسط ]
5850
50 / 50000000
177
بازدید ویدیو توییتر [ استارت آنی _ تکمیل سریع ]
9750
50 / 50000000
179
Twitter Detail Click [سریع]
11050
50 / 50000000
178
Twitter Media Interaction / Media Views
11050
50 / 50000000
180
ایمپرشن توییتر [ کیفیت عالی ] [سریع ]
11635
100 / 10000000
182
 لینک کلیک توییتر  [سریع ]
11700
100 / 10000000
181
 هشتگ کلیک توییتر  [سریع ]
11700
100 / 10000000
183
پروفایل کلیک توییتر [سریع]
19500
50 / 50000000
184
نظرسنجی توییتر _ Poll Votes 
32500
100 / 10000000
185
فالوور توییتر [ کیفیت بسیار خوب  ] [ بین المللی ]
128700
50 / 15000
186
لایک پست توییتر خارجی [ کیفیت خوب ]
128700
10 / 15000
187
شیر توییتر _ Twitter Share
162500
100 / 1000
189
پکیج کامل توییتر [ARAB] [100 ریتوییت + 200 لایک + 25 کامنت ]
180700
1 / 1
191
پکیج کامل توییتر [BRAZIL] [100 ریتوییت + 200 لایک + 25 کامنت ]
180700
1 / 1
190
پکیج کامل توییتر [UK] [100 ریتوییت + 200 لایک + 25 کامنت ]
180700
1 / 1
188
پکیج کامل توییتر [USA] [100 ریتوییت + 200 لایک + 25 کامنت ]
180700
1 / 1
192
فالوور توییتر سرور 2 [ کیفیت عالی ] [ 30 روز ضمانت جبران ریزش]
188500
25 / 250000
193
ریتوییت توییتر [ کیفیت عالی ]
258700
10 / 10000
194
بازدید لایو توییتر [Live View] [ 15 دقیقه حضور ]
325000
20 / 2000
195
فالوور توییتر [ عرب ]
637000
100 / 850
196
کامنت توییتر [ متن اختیاری ] ⚡️
2340000
10 / 100

سرویس های فیس بوک - Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
197
لایک پست فیس بوک [کیفیت عالی ] [ 30 روز ضمانت جبران ریزش ]
58500
20 / 1000
198
فالوور پروفایل فیس بوک [سریع]
163800
30 / 3000
199
لایک پیج فیس بوک  [کیفیت عالی]
195000
100 / 25000

سرویس های توییچ - Twitch

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
200
بازدید کیلیپ توییچ
10400
1000 / 1000000
201
بازدید کانال توییچ [ کیفیت عالی ]
13000
1000 / 1000000
202
فالوور بین المللی توییچ  [45 روز ضمانت جبران ریزش]
20800
100 / 100000
203
♻ فالوور واقعی توییچ _ کیفیت عالی [ استارت و تکمیل سریع ]  
52000
500 / 100000
204
بازدید کننده لایو توییچ
327990
100 / 1000

سرویس های تیک تاک - Tiktok

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
205
بازدید تیک تاک [1M] [سریع] [واقعی] [سرور اختصاصی]
364
100 / 1000000
206
لایک تیک تاک   [سریع ] [واقعی] [سرور اختصاصی]
19500
100 / 4000
207
فالوور تیک تاک  [سریع-] [واقعی] [سروراختصاصی]
325000
100 / 50000

سرویس های ساندکلود _ SoundCloud

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
211
SoundCloud Plays [S2]⚡️💧⭐
520
100 / 1000000000
212
SoundCloud Fast Plays [S3]⚡️💧⭐
910
50000 / 1000000000
213
SoundCloud Plays [10M] [12H - 2M/Day]
1300
100 / 1000000
214
SoundCloud Plays [S1] ⚡️💧⭐
1950
100 / 1500000
215
SoundCloud USAPlays
3900
100 / 100000000
216
SoundCloud Downloads ⚡️💧⭐
6500
100 / 1500000
217
Soundcloud USA Likes ⚡️💧⭐
50050
100 / 10000
218
SoundCloud USA Reposts [50K] ⚡️💧⭐
50700
100 / 10000
219
SoundCloud Followers [ 10K/Day]
76700
20 / 1000000
220
SoundCloud Track Random Comments [HQ] [10K] ⚡️
195000
20 / 10000

سرویس های اسپاتیفای _ Spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
221
Spotify Followers [S1 ]
16588
500 / 1000000
222
Spotify Playlist Followers
16588
500 / 1000000
223
Spotify Free Plays [1 - 12H - 1K/Day]
19500
1000 / 10000000
224
Spotify Premium Plays [1-12H - 3.5k / Day]
22100
1000 / 1000000
227
Spotify Monthly Listeners [1-12H - 2.5k / Day]
26390
1000 / 10000000
226
Spotify Quality Followers [1-12H - 1.5k-3k / Day]
26390
20 / 100000
225
[NEW] [EXCLUSIVE] Spotify User Followers 🔥🔥🔥
26390
20 / 100000
228
Spotify Playlist Plays [1-12H - 3.5k / Day]
32500
1000 / 1000000
229
Spotify Track Plays [WW] ⭐
39208
1000 / 10000000
230
Spotify USA Plays [R∞] ⭐
42601
1000 / 10000000
231
Spotify Playlist Plays [USA] [10M] [R∞] [EVEN SPLIT]⭐
45500
20000 / 10000000
232
Spotify Saves [For Track/Album] [1-12H - 1.5k-3k / Day]
65598
100 / 100000
233
Spotify Premium Plays [USA] [R∞] ⭐
91988
10000 / 1000000
234
[NEW] Spotify Podcast Plays [1-12H - 2.5k / Day]
131196
500 / 100000

سرویس های پینترست _ Pinterest

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
235
Pinterest Followers [500K] [6H - 5K/Day]
110500
50 / 500000
236
Pinterest Followers [BOARD] [500K] [6H - 5K/Day]
110500
50 / 50000
237
Pinterest Pin Likes [500K] [6H - 5K/Day]
117000
50 / 50000
238
Pinterest RePins [10M] [1H - 10K/Day]
136500
20 / 10000000

سرویس های لینکدین _ Linkedin

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
239
LinkedIn Followers [24H-500/Day]
260000
100 / 50000
240
LinkedIn Company Page Followers Worldwide
292500
100 / 1000000
241
LinkedIn Profiles Followers Worldwide
295100
100 / 1000000
242
Linkedin - Post Likes | Mixed
780000
30 / 10000

یو سی پاب جی - Pubg UC Cash

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
243
32 عدد یوسی پابجی
33540
1000 / 1000
244
63 عدد یوسی پابجی
50700
1000 / 1000
245
198 عدد یوسی پابجی
136500
1000 / 1000
246
340 عدد یوسی پابجی
232700
1000 / 1000
247
690 عدد یوسی پابجی
427700
1000 / 1000

بازدید سایت [ افزایش ترافیک و رنک ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
254
Website Traffic [250K] [WW - Direct Visits] [12H - 50K/Day]
5824
500 / 1000000
255
Website Traffic from Wikipedia [250K] [WW] [12H - 50K/Day]
9828
500 / 1000000
260
Website Traffic from Amazon [1M] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
256
Website Traffic From Facebook [250K] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
263
Website Traffic from Fiverr.com [1M] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
262
Website Traffic From Google [1M] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
259
Website Traffic From Instagram [250K] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
257
Website Traffic from LinkedIn [250K] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
258
Website Traffic From Twitter [1M] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
261
Website Traffic From Youtube [10] [WW] [12H - 50K/Day]
11648
500 / 1000000
264
Website Traffic [10M]
26208
100 / 1000000
265
Website Traffic From Netflix [10M] [WW] 💧
32760
100 / 1000000